Czym jest obowiązkowe OC dla lekarzy?

OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest znane przede wszystkim posiadaczom samochodów

OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest znane przede wszystkim posiadaczom samochodów. Jest to ubezpieczenie majątkowe, które w pewnym stopniu chroni naszą własność gdy jesteśmy zobowiązani do pokrycia szkód. Okazuje się jednak, że zagadnienie to dotyczy również zawodów, które związane są ze sporą odpowiedzialnością. Poniżej zatem wyjaśniamy, z czym wiąże się obowiązkowe OC lekarzy od Lekarz iExpert.

Czym właściwie jest OC?

Jak wspomnieliśmy na wstępie, najczęściej kojarzy się ono z samochodami. W rzeczywistości ma ono jednak znacznie szerszą definicję. Jest to rodzaj ochrony majątkowej, która obejmuje sytuacje, w których ubezpieczony musi ponieść koszty zniwelowania wyrządzonych przez niego szkód w następstwie tzw. czynu niedozwolonego. Tym prawniczym stwierdzeniem określa się czynność, która jest objęta umową o odpowiedzialności cywilnej. Warto jednak zaznaczyć, że zdarzenie to nie musi być wywołane umyślnie, co ma znaczenie szczególnie jeśli chodzi o obowiązkowe OC lekarzy.

Na czym polega obowiązkowe OC lekarzy?

OC jest wymagane od każdego, kto wykonuje zawód mogący narazić ludzi na szkody. Posiadanie tego rodzaju ubezpieczenia jest zatem bardzo istotne i w rzeczywistości chroni interesy nie tylko poszkodowanego, ale również osoby ubezpieczonej. Każdy zawód objęty takim obowiązkiem wymaga podpisania odpowiedniej umowy. Jeśli do tego nie dojdzie, osoba wykonująca zawód podlega karze. Jak to działa w przypadku lekarzy? Przykładowo, jeśli lekarz popełni błąd w sztuce, ale nie powiada polisy OC, może zostać zawieszony w prawach do wykonywania zawodu nawet na 5 lat. Dodatkową konsekwencję stanowi konieczność samodzielnego pokrycia konsekwencji finansowych szkodliwego działania. Oczywistym jest zatem wniosek, że obowiązkowe OC lekarzy to polisa, która poniekąd działa w ochronie jej posiadacza i jest niezbędna w tym zawodzie.

Ludzie zdjęcie utworzone przez senivpetro - pl.freepik.com
© 2020 Bezpieczna praktyka